Publikuojamas nuo: 2023-01-24 iki 2023-02-01

Juridinis asmens pavadinimas: AB "Achema"
Juridinio asmens kodas: 156667399
Telefono numeris: +37034956850
El. paštas: A.Rakutis@achema.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-01-24 iki 2023-02-01
Pirkimo vertė (be PVM): 600000 EUR


AB “Achema” – TECHNOLOGINIO VENTILIATORIAUS SU VARIKLIU IR DAŽNIO KEITIKLIU PIRKIMAS

Perkama prekė: Technologinis ventiliatorius su varikliu ir dažnio keitikliu (pagal konkurso sąlygose pateiktą techninę užduotį ir apklausos lapus) Pirkimo procedūra: Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. d1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkimo dokumentus galima gauti: Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2022-01-30, 10.00 val. Lietuvos laiku: elektroniniu paštu a.rakutis@achema.com Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas: Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas elektroniniu paštu a.rakutis@achema.com iki 2022-02-01 dienos 10.00 val. Lietuvos laiku.

skelbimas-LT.doc