Publikuojamas nuo: 2023-11-24 iki 2023-12-06

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Biržų duona"
Juridinio asmens kodas: 154838481
Telefono numeris: +370 699 35446
El. paštas: info@birzuduona.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-11-24 iki 2023-12-06
Pirkimo vertė (be PVM): 62662.10 EUR


Alternatyvių gamtinėms dujoms dujų įrangos, medžiagų komplekto, įskaitant montavimo ir prijungimo darbus, įsigijimas

UAB „Biržų duona" įgyvendindama projektą „Gamtinių dujų, naudojamų technologiniuose procesuose, naudojimo mažinimas“ (projekto Nr. BL-AM-IKM01-0061) planuoja įsigyti „Alternatyvių gamtinėms dujoms (biodujos ir kt. dujos) dujų įrangos, medžiagų komplektą, įskaitant montavimo ir prijungimo darbus“. Tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota. Tiekėjų pasiūlymai turi būti pateikti pirkimo konkurso sąlygų 4.7 p. nurodytais būdais ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio mėn. 6 d. 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau pateikti pasiūlymai nebus vertinami. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Viktoras Kurganovas, mob. tel. +370 699 35446, el.p. info@birzuduona.lt., adresas: Plento g. 6, LT-41128 Biržai.

Birzu-duona-APVA-Alt_duj_iranga-Pirkimo-salygos.pdf