Publikuojamas nuo: 2023-05-17 iki 2023-06-28

Juridinis asmens pavadinimas: AB „Achema”
Juridinio asmens kodas: 156667399
Telefono numeris: 834956850
El. paštas: a.rakutis@achema.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-05-17 iki 2023-06-28
Pirkimo vertė (be PVM): 7000000 EUR


ATNAUJINTAS SKELBIMAS 2: AB „ACHEMA” – SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas. Detali perkamų prekių, paslaugų ir darbų techninė specifikacija pateikiama 1 konkurso sąlygų priede. Gavus potencialių Tiekėjų prašymus, nuspręsta pasiūlymų patekimo terminą pratęsti iki 2023 birželio 28 d. 15 val. Vokų atplėšimo posėdis atitinkiamai numatytas 2023 birželio 12 d. 16 val. Konkurso sąlygose atitinkamai patikslinti 5.10 ir 6.7. p.