Publikuojamas nuo: 2024-06-07 iki 2024-07-15

Juridinis asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“
Juridinio asmens kodas: 166451720
Telefono numeris: +37068664332
El. paštas: inga.degutiene@orlenlietuva.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-06-07 iki 2024-07-15
Pirkimo vertė (be PVM): 26500000 EUR


Atnaujintas skelbimas – 20MW ŽALIOJO VANDENILIO GAMYBOS ĮRENGINIO ĮGYVENDINIMAS (EP)

Mažeikių rajone įsikūrusi naftos perdirbimo produktų gamykla, valdoma akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“, įgyvendindama projektą „„Žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų plėtra AB „ORLEN Lietuva““ (projekto Nr. MF-EM-ŽVGP01-0004) 2024-06-07 paskelbė viešą pirkimo konkursą Nr. OL/2/000679/24 pavadinimu „20MW GREEN HYDROGEN PRODUCTION UNIT IMPLEMENTATION (EP)/ 20MW ŽALIOJO VANDENILIO GAMYBOS ĮRENGINIO ĮGYVENDINIMAS (EP)“ (toliau – konkursas). Konkurse nurodyto projekto tikslas – ekologiško ir tvaraus vandenilio gamyba vidaus ir išorės reikmėms. ORLEN Lietuva sprendimu (gavus rangovų prašymus) pasiūlymų pateikimas konkursui yra pratęsiamas iki 2024 m. liepos 15 d. 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) konkurso sąlygose numatyta tvarka (pastaba: akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ pasilieka teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą). Konkursas bus vykdomas ORLEN grupės įmonių elektroninėje pirkimų sistemoje CONNECT. Konkursą rasite paieškos laukelyje įvedę konkurso numerį: OL/2/000679/24. Išsamesnę informaciją apie elektroninę pirkimų sistemą CONNECT galite rasti internetinėje svetainėje adresu: https://connect.orlen.pl. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi Lietuvos įmonė, viena iš didžiausių šalies mokesčių mokėtojų, taip pat tarp lyderių pagal eksportuojamos produkcijos kiekius. Nuo 2006 m. ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. ORLEN Lietuva inf.