Publikuojamas nuo: 2023-05-26 iki 2023-06-07

Juridinis asmens pavadinimas: AB „Grigeo“
Juridinio asmens kodas: 110012450
Telefono numeris: +37061607262
El. paštas: timuras.lachmatovas@grigeo.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-05-26 iki 2023-06-07
Pirkimo vertė (be PVM): 2583000 EUR


ATNAUJINTAS SKELBIMAS 3150 kW GALIOS FOTOVOLTINĖS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINEI REIKALINGOS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMAS

Perkama ne mažesne nei 3150 kW bendrosios įrengtosios galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinės įranga, su projektavimo ir įrengimo (rangos) darbais, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama įranga turi būti pristatyta, sumontuota 10 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo, leidimo gaminti elektros energiją gavimas – po 11 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių šie terminai gali būti pratęsiamai 6 mėnesius (iš viso sutartis 17 mėnesių). Pirkimo sutartis pratęsiama pasirašant papildomą susitarimą iš tiekėjo gavus prašymą su argumentais, kodėl turi būti pratęsiama sutartis. Atnaujintose sąlygose: supaprastinti kvalifikaciniai reikalavimai Nr. 3.2.1. ir 3.2.2. , patikslinta pasiūlymo forma, ir atsisakoma kvalifikacinio reikalavimo dėl bendrosios civilinės atsakomybės(perkeliama į sutarties sąlygas). Dėl šių priežasčių skelbimas skelbiamas iš naujo. Patiksliname 4.4. punktą, kad pasiūlymas turi būti atspausdintas, pasirašytas fiziškai ir atsiųstas paštu.

Saules-jegainiu-pirkimo-salygos-2023-05-26-atnaujintos-salygos-_Final.pdf