Publikuojamas nuo: 2023-07-11 iki 2024-01-02

Juridinis asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva"
Juridinio asmens kodas: 166451720
Telefono numeris: +37068664332
El. paštas: inga.degutiene@orlenlietuva.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-07-11 iki 2024-01-02
Pirkimo vertė (be PVM): 4799000 EUR


Atnaujintas skelbimas – LK-2 S-200 IK-201 garo turbinos keitimas į elektros variklį

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ 2023-07-11 paskelbė išankstinę informaciją apie viešą pirkimo konkursą Nr. OL/2/000652/23 pavadinimu „LK-2, S-200 Compressor IK-201 steam turbine drive replacement by electric motor/ LK-2, S-200 IK-201 garo turbinos pakeitimas elektros varikliu“ (toliau – konkursas). Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2024-01-02, 13 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Konkursas vykdomas ORLEN grupės įmonių elektroninėje pirkimų sistemoje CONNECT. Konkursą rasite paieškos laukelyje įvedę konkurso numerį: OL/2/000652/23. Išsamesnę informaciją apie elektroninę pirkimų sistemą CONNECT galite rasti internetinėje svetainėje adresu: https://connect.orlen.pl. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.