Publikuojamas nuo: 2022-05-20 iki 2022-06-20

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Ride Share
Juridinio asmens kodas: 304136890
Telefono numeris: +37063791674
El. paštas: karolis@spark.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-05-20 iki 2022-06-20
Pirkimo vertė (be PVM): 950000 EUR


AUTOMOBILIŲ PIRKIMAS

Ride share, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektus finansuojamus Klimato kaitos programos lėšomis, numato konkurso būdu įsigyti M1 klasės elektromobilius, kuriems energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Elektromobilių pirkimo konkurse pageidaujantys dalyvauti tiekėjai pasiūlymus turi pateikti iki 2022 m. birželio 20 d. 9 val. 00 min. pagal Elektromobilių pirkimo konkurso sąlygose nustatytą tvarką. Pirkimo apimtis ir pirkimo objekto techniniai parametrai nustatyti Elektromobilių pirkimo konkurso sąlygų priede Nr. 1. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Karolis Matulaitis, karolis@espark.lt, tel. +37063791674

listing_1654178005_904566.pdf