Publikuojamas nuo: 2023-11-28 iki 2023-12-15

Juridinis asmens pavadinimas: ŽŪB Vaškai biomethane
Juridinio asmens kodas: 305910723
Telefono numeris: +37068754462
El. paštas: finances@vaskaibiomethane.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-11-28 iki 2023-12-15
Pirkimo vertė (be PVM): 11000000 EUR


BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo objektas – biodujų gamybos ir biometano valymo įranga ir rangos darbai, kurių apimtis, rodikliai, parametrai ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose (konkurso sąlygų 1 priedas).

Konkurso-salygos-Vaskai-biomethane_GALUTINES.pdf