Publikuojamas nuo: 2024-04-11 iki 2024-04-25

Juridinis asmens pavadinimas: Mockėnų ŽŪB
Juridinio asmens kodas: 302794217
Telefono numeris: +37067775752
El. paštas: dangiras.chockevicius@nomineconsult.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-04-11 iki 2024-04-25
Pirkimo vertė (be PVM): 5000000 EUR


Biodujų valymo įrangos ir montavimo darbų pirkimas

Pirkimo objektas – nauja biodujų valymo, biometano gryninimo ir koncentravimo įranga, biometano kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos prietaisai, suslėgimo įranga, leidžianti išvalytą biometaną į gamtinių dujų tinklus, biometano injektavimo į magistralinį vamzdyną stotis ir šios įrangos bei priklausinių projektavimo, leidimų gavimo, montavimo darbai, kurių apimtis, rodikliai, parametrai ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose.

pirkimo-salygos-Mockenai_20240411.pdf