Publikuojamas nuo: 2024-02-09 iki 2024-02-28

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Rasa
Juridinio asmens kodas: 140032455
Telefono numeris: +37067692024
El. paštas: skalbykla.rasa@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-02-09 iki 2024-02-28
Pirkimo vertė (be PVM): 199000 EUR


Dujinio Garo katilo įsigijimas (apimantis projektavimą, įrangos pirkimą ir montavimą)

UAB “Rasa” įgyvendindama projektą „UAB „RASA“ energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“ (projekto Nr.KK-AM-J03-0021) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti dujinį garinį katilą. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui. Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui ne vėliau kaip per 13 savaites nuo sutarties pasirašymo datos. Šalims sutarus, Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas dar 2 (dviems) savaitėms. Prekių pristatymo vieta – UAB „Rasa“, Mokyklos g. 4A, LT-97243, Kurmaičių k. Kretingos raj.

Pirkimo-salygos_Rasa_garinis-duju-katilas-2024-02-09.pdf