Publikuojamas nuo: 2023-04-21 iki 2023-05-05

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Čeringa
Juridinio asmens kodas: 304041314
Telefono numeris: +37060415005
El. paštas: uab.ceringa@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-04-21 iki 2023-05-05
Pirkimo vertė (be PVM): 138000 EUR


Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje

UAB Čeringa įgyvendindama projektą skelbia žaliąjį konkursą ir numato įsigyti tiesioginės sėjos sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas palaikys tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Dainius Baronas, tel. +37060415005, el. paštas: uab.ceringa@gmail.com, Beregių k., Kupiškio r. sav., Lietuva

Ceringa-kvietimas.docx