Publikuojamas nuo: 2024-03-26 iki 2024-04-08

Juridinis asmens pavadinimas: MAREX Boats, UAB
Juridinio asmens kodas: 125841097
Telefono numeris: +37069433545
El. paštas: Evaldas.K@marex.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-03-26 iki 2024-04-08
Pirkimo vertė (be PVM): 79860 EUR


GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO EGLIŲ G.1, ILGAKIEMIS, KAUNO R. ŠILDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO ĮDIEGIANT ŠILUMOS SIURBLĮ (-IUS), SUJUNGIANT Į BENDRĄ SISTEMĄ DARBŲ PIRKIMAS

MAREX Boats, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Gamybinio pastato modernizavimas“, Nr. KK-AM-JPA01-0011, finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos programos lėšomis, numato įsigyti Gamybos paskirties pastato Eglių g.1, Ilgakiemis, Kauno r. šildymo sistemos modernizavimo, įdiegiant šilumos siurblį (-ius), sujungiant į bendrą sistemą darbus. Siekiant suinteresuotų tiekėjų informuotumo apie pirkimo sąlygų pasikeitimus ar išaiškinimų pateikimą, visus atsisiuntusius pirkimo sąlygas ir ketinančius pateikti pasiūlymą tiekėjus, prašome laisva forma el.paštu užsiregistruoti, nurodant tiekėjo pavadinimą, atsakingo asmens vardą, pavardę, pareigas, el.pašto adresą atsiunčiant el.paštu: Evaldas.K@marex.lt Potencialūs Tiekėjai turi teisę susisiekę su Pirkėjo atstovu atvykti apžiūrėti Pastato. Atvykdami potencialūs Tiekėjai turi apsirūpinti visomis su darbų ir asmens sauga susijusiomis priemonėmis. Pirkimo vertė be PVM: 79860,00 Eur. Pasiūlymas pagal prisegtas Konkurso sąlygas turi būti pateiktas iki 2024-04-08, 12:00 Lietuvos Respublikos laiku skenuotas ar pasirašytas el.parašu el.paštu office@marex.lt ir/arba Evaldas.K@marex.lt.

Marex_Silumos_siurblio_konkurso_dokumentai.zip