Publikuojamas nuo: 2023-11-17 iki 2023-12-29

Juridinis asmens pavadinimas: MAREX Boats, UAB
Juridinio asmens kodas: 125841097
Telefono numeris: +37069433545
El. paštas: Evaldas.K@marex.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-11-17 iki 2023-12-29
Pirkimo vertė (be PVM): 314049.60 EUR


GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO EGLIŲ G.1, ILGAKIEMIS, KAUNO R. STOGO ŠILTINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS-REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

MAREX Boats, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Gamybinio pastato modernizavimas“, Nr. KK-AM-JPA01-0011, finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, III skyriaus 1.2 papunktį „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ lėšomis, numato įsigyti Gamybos paskirties pastato Eglių g.1, Ilgakiemis, Kauno r. stogo šiltinimo (modernizavimo) statybos-remonto darbus. Skelbimas apie Pirkimą skelbtas APVA skelbimų skiltyje www.apva.lt 2023 m. lapkričio 17 d., 2023 m. gruodžio 7 d. Patikslintos sąlygos pagal APVA rekomendacijas ir skelbimas paskelbtas 2023 m. gruodžio 14 d. APVA skelbimų skiltyje www.apva.lt Pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2023 m. gruodžio 29 d., 19:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), jį pateikiant skenuotą ar pasirašytą el.parašu el.paštu office@marex.lt ir/arba Evaldas.K@marex.lt. Siekiant suinteresuotų tiekėjų informuotumo apie pirkimo sąlygų pasikeitimus ar išaiškinimų pateikimą, visus atsisiuntusius pirkimo sąlygas ir ketinančius pateikti pasiūlymą tiekėjus, prašome laisva forma el.paštu užsiregistruoti, nurodant tiekėjo pavadinimą, atsakingo asmens vardą, pavardę, pareigas, el.pašto adresą atsiunčiant el.paštu: Evaldas.K@marex.lt Potencialūs Tiekėjai turi teisę susisiekę su Pirkėjo atstovu atvykti apžiūrėti Pastato. Atvykdami potencialūs Tiekėjai turi apsirūpinti visomis su darbų ir asmens sauga susijusiomis priemonėmis. Pirkimo vertė be PVM 314049,60 Eur Pirkimo vertė su PVM 380 000,02 Eur


Marex_boats_gam_pastato_stogo_siltinimo_konkurso_dokumentai_12-14.zip