Publikuojamas nuo: 2022-09-02 iki 2022-11-17

Juridinis asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"
Juridinio asmens kodas: 166451720
Telefono numeris: +37044392762
El. paštas: Steponas.Kungys@orlenlietuva.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-02 iki 2022-11-17
Pirkimo vertė (be PVM): 4189800 EUR


GP-1, LK-2 Benzino riformingo blokui skirtą papildomą plokštelinį šilumokaitį ir filtrus TK-245 // SHELL-PLATE HEAT EXCHANGER TK-245 WITH FILTERS FOR THE LK-2 UNIT

AB „ORLEN Lietuva“ skelbia išankstinę informaciją apie numatomą viešąjį pirkimą Mažeikių rajone įsikūrusi naftos perdirbimo produktų gamykla AB „ORLEN Lietuva“ šių metų rugpjūčio 34-tą savaitę planuoja paskelbti naują viešą pirkimo konkursą. AB „ORLEN Lietuva“ ateityje planuojamame skelbti konkurse pretenduos įsigyti GP-1, LK-2 Benzino riformingo blokui skirtą papildomą plokštelinį šilumokaitį ir filtrus TK-245. Pagal planuojamo konkurso sąlygas bus priimami visi siūlomi, savybėmis lygiaverčiai objektai. Numatomi vertinimo kriterijai: technologiniai-planiniai sprendimai bei siūlomo objekto kaina. ORLEN grupės įmonės, įskaitant AB „ORLEN Lietuva“, yra įdiegusios elektroninę pirkimų sistemą CONNECT. Šioje pirkimų platformoje bus vykdomas ir minėtas prekių pirkimo procesas. Išsamesnę informaciją apie CONNECT platformą galite rasti interneto svetainėje https://connect.orlen.pl. Naujai skelbiamo pirkimo proceso pavadinimas: SHELL-PLATE HEAT EXCHANGER TK-245 WITH FILTERS FOR THE LK-2 UNIT. Pirkimo proceso Nr.: OL/2/000394/22. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022m. lapkričio 17 d. 11:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) pirkimo sąlygose numatyta tvarka. Pirkėjas pasilieką teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. AB „ORLEN Lietuva“ yra strateginė Lietuvos įmonė, viena iš didžiausių šalies mokesčių mokėtojų, taip pat tarp lyderių pagal eksportuojamos produkcijos kiekius. Nuo 2006 m. PKN ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. ORLEN Lietuva inf.