Publikuojamas nuo: 2022-05-13 iki 2022-06-13

Juridinis asmens pavadinimas: Eldrive Lithuania, UAB
Juridinio asmens kodas: 305829082
Telefono numeris: +37065457080
El. paštas: tomas.tamasauskas@eldrive.eu
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-05-13 iki 2022-06-13
Pirkimo vertė (be PVM): 20000 EUR


ĮKRIVOMO STOTELĖS PIRKIMAS

Eldrive Lithuania, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindamas projektus finansuojamus Klimato kaitos programos lėšomis, numato konkurso būdu įsigyti viešo įkrovimo stotelę, skirtą įkrauti elektromobiliams. Įkrovimo stotelės pirkimo konkurse pageidaujantys dalyvauti tiekėjai pasiūlymus turi pateikti iki 2022 m. birželio 13 d. 09 val. 00 min. pagal Įkrovimo stotelės pirkimo konkurso sąlygose nustatytą tvarką. Pirkimo apimtis ir pirkimo objekto techniniai parametrai nustatyti Įkrovimo stotelės pirkimo konkurso sąlygų priede Nr. 1. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Tomas Tamašauskas, tomas.tamasauskas@eldrive.eu tel. +370 654 57080

listing_1653657410_833945.pdf