Publikuojamas nuo: 2022-07-31 iki 2022-08-19

Juridinis asmens pavadinimas: Eugenija Misevičienė
Juridinio asmens kodas: 4**********
Telefono numeris: +37068739910
El. paštas: kristinagajauskiene@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-31 iki 2022-08-19
Pirkimo vertė (be PVM): 120521.00 EUR


Juostinė sėjamoji

Ūkininkė Eugenija Misevičienė įgyvendindama projektą “Investicijos skatinančios tiesioginę sėją E. Misevičienės ūkyje”, skelbia žaliąjį konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas palaikys tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Eugenija Misevičiene, tel. +37068739910, el. paštas: kristinagajauskiene@gmail.com, Putvinskių k.4, Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.

listing_1659095082_711195.pdf