Publikuojamas nuo: 2023-03-27 iki 2023-04-10

Juridinis asmens pavadinimas: Mindaugas Jaloveckas
Juridinio asmens kodas: 38203100863
Telefono numeris: 865233521
El. paštas: mindaugasjal@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-03-27 iki 2023-04-10
Pirkimo vertė (be PVM): 147000 EUR


JUOSTINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkas Mindaugas Jaloveckas įgyvendindamas projektą skelbia žaliąjį konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas palaikys tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Mindaugas Jaloveckas, tel. +37065233521, el. paštas: mindaugasjal@gmail.com, Vyturių g. 5, Veiverių sen., Prienų raj. sav., Lietuva

230327_kvietimas_Jaloveckas.docx