Publikuojamas nuo: 2022-02-01 iki 2022-04-01

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Bartas Giedraitis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 865236486
El. paštas: bartasgie@gmail.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-02-01 iki 2022-04-01
Pirkimo vertė (be PVM): 92900 EUR


JUOSTINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkas Bartas Giedraitis, įgyvendindamas projektą "Juostinės sėjimo technologijos plėtra Barto Giedraičio ūkyje " skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Bartas Giedraitis, tel. 865236486, el.paštas bartasgie@gmail.com, J. Dargužo g. 68, Paskynai, Jurbarko raj.

listing_1655750362_921665.pdf