Publikuojamas nuo: 2023-10-05 iki 2023-10-17

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Vydmantas Juknevičius
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +370-682-46879
El. paštas: vydmantasjuknevicius@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-10-05 iki 2023-10-17
Pirkimo vertė (be PVM): 142509 EUR


Juostinė sėjamoji

Ūkinininkas Vydmantas Juknevičius įgyvendina projektą Nr.MF-ŽŪM-TSZ01-0092 "Vydmanto Juknevičiaus ūkio energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos" pagal Žemės ūkio ministerijos kvietimą teikti paraiškas "Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06". Šiam tikslui skelbiamas juostinės sėjamosios pirkimo konkursas. Tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtinu "Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pastato paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjų pasiūlymai turi būti pateikti el. paštu: vydmantasjuknevicius@gmail.com ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio mėn. 17 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau pateikti pasiūlymai nebus vertinami.

Kvietimas-konkursui_Juostine-sejamoji-uk.-V.Juknevicius.docx