Publikuojamas nuo: 2022-02-10 iki 2022-04-10

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkė Alina Verikovskaja
Juridinio asmens kodas: 4**********
Telefono numeris: +37060018674
El. paštas: alina.amalija@gmail.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-02-10 iki 2022-04-10
Pirkimo vertė (be PVM): 140000 EUR


JUOSTINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkė Alina Verikovskaja, įgyvendindama projektą “Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje”, skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Asmuo palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Alina Verikovskaja, tel. +37060018674, el. paštas: alina.amalija@gmail.com