Publikuojamas nuo: 2022-03-01 iki 2022-04-01

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Edgaras Kuliešius
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37062058866
El. paštas: edgaraskuliesius@gmail.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-03-01 iki 2022-04-01
Pirkimo vertė (be PVM): 140000 EUR


JUOSTINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkas Edgaras Kuliešius, įgyvendindamas projektą “Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje”, skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Asmuo palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Edgaras Kuliešius, tel. +37062058866, el. paštas: edgaraskuliesius@gmail.com

listing_1655194876_425513-1.pdf