Publikuojamas nuo: 2022-07-15 iki 2022-07-29

Juridinis asmens pavadinimas: Valerija Bielozarevičienė
Juridinio asmens kodas: 4**********
Telefono numeris: 861510560
El. paštas: ukisba@yahoo.com
Finansavimo programa: Atliekų tvarkymo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-15 iki 2022-07-29
Pirkimo vertė (be PVM): 112000 EUR


JUOSTINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkė Valerija Bielozarevičienė įgyvendindama projektą “Investicijos skatinančios tiesioginę sėją V. Bielozarevičienės ūkyje”, skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Valerija Bielozarevičienė, tel. +37069844173, el. paštas: ukisba@yahoo.com, Pasvalio r., Iciūnai, Iciūnų g. 24.

kvietimas.docx