Publikuojamas nuo: 2022-10-28 iki 2022-11-14

Juridinis asmens pavadinimas: Vazniškių žemės ūkio bendrovė
Juridinio asmens kodas: 265670420
Telefono numeris: +370 682 23856
El. paštas: vazniskiai@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-10-28 iki 2022-11-14
Pirkimo vertė (be PVM): 141000 EUR


Juostinės sėjamosios įsigijimas

Vazniškių žemės ūkio bendrovė įgyvendindama projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjas palaikys tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Artūras Miliūnas, tel. +37068223856, el. paštas: vazniskiai@gmail.com, Stoties g. 130, Mikalaukos k., Kalvarijos sav. LT-69320.

Kvietimas.doc