Publikuojamas nuo: 2023-05-18 iki 2023-06-02

Juridinis asmens pavadinimas: Jurgis Miliūnas
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 861266201
El. paštas: jurgis.miliunas@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-05-18 iki 2023-06-02
Pirkimo vertė (be PVM): 167000 EUR


Juostines sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Jurgis Miliūnas, įgyvendindamas projektą ,,Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją zemės ūkio gamyboje'', skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinės sėjos sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu ,,Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprasu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Kvietimas-Jurgis-Miliunas.docx