Publikuojamas nuo: 2024-02-15 iki 2024-02-28

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Židrūnas Budrikis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37067620800
El. paštas: virgilijus.budrikis@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-02-15 iki 2024-02-28
Pirkimo vertė (be PVM): 200000 EUR


Juostinės sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Židrūnas Budrikis, įgyvendindamas projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

Kvietimas-Z.-Budrikis.docx