Publikuojamas nuo: 2024-04-17 iki 2024-04-30

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Laisvūnas Gudjurgis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37068710053
El. paštas: gaizunai@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-04-17 iki 2024-04-30
Pirkimo vertė (be PVM): 167000 EUR


Juostinės sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Laisvūnas Gudjurgis, įgyvendindamas projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

Kvietimas-L.-Gudjurgis.docx