Publikuojamas nuo: 2024-05-29 iki 2024-06-11

Juridinis asmens pavadinimas: Žemės ūkio bendrovė „Šušvė“
Juridinio asmens kodas: 171309562
Telefono numeris: +37068644297
El. paštas: susve@susve.eu
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-05-29 iki 2024-06-11
Pirkimo vertė (be PVM): 200000 EUR


Juostinės sėjamosios pirkimas

Žemės ūkio bendrovė „Šušvė“, įgyvendindama projektą skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais

Kvietimas-Susve-ZUB.docx