Publikuojamas nuo: 2023-08-29 iki 2023-09-15

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Linas Jonča
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 861817048
El. paštas: Rokas1958@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-08-29 iki 2023-09-15
Pirkimo vertė (be PVM): 100000 EUR


Juostines sėjamosios pirkimas

Ūkininkas Linas Jonča, įgyvendindamas projektą "Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje" skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtinu "Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pastato paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Kvietimas-Linas-Jonca.docx