Publikuojamas nuo: 2023-07-11 iki 2023-09-18

Juridinis asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"
Juridinio asmens kodas: 166451720
Telefono numeris: +37068664332
El. paštas: inga.degutiene@orlenlietuva.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-07-11 iki 2023-09-18
Pirkimo vertė (be PVM): 4799000 EUR


LK-2 S-200 IK-201 garo turbinos keitimas į elektros variklį

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ skelbia išankstinę informaciją apie numatomą viešąjį pirkimą. Mažeikių rajone įsikūrusi naftos perdirbimo produktų gamykla, valdoma akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“, šių metų 29-tąją savaitę, įgyvendindama projektą „ORLEN Lietuva energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimo projektas“ (projekto Nr. MF-EIMIN-ATLEE01-0006), planuoja paskelbti viešą pirkimo konkursą Nr. OL/2/000652/23 pavadinimu „LK-2, S-200 Compressor IK-201 steam turbine drive replacement by electric motor/ LK-2, S-200 IK-201 garo turbinos pakeitimas elektros varikliu“ (toliau – konkursas). Konkurse nurodyto projekto tikslas – mažinti įmonės veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekį, įdiegiant energijos vartojimo efektyvumą didinančias gamybos technologijas. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas iki 2023 m. rugsėjo 18 d. 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) konkurso sąlygose numatyta tvarka (pastaba: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ pasilieka teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą). Konkursas bus vykdomas ORLEN grupės įmonių elektroninėje pirkimų sistemoje CONNECT. Konkursą rasite paieškos laukelyje įvedę konkurso numerį: OL/2/000652/23. Išsamesnę informaciją apie elektroninę pirkimų sistemą CONNECT galite rasti internetinėje svetainėje adresu: https://connect.orlen.pl. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi Lietuvos įmonė, viena iš didžiausių šalies mokesčių mokėtojų, taip pat tarp lyderių pagal eksportuojamos produkcijos kiekius. Nuo 2006 m. ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. ORLEN Lietuva inf.