Publikuojamas nuo: 2023-03-23 iki 2023-04-03

Juridinis asmens pavadinimas: N.Stanienės IĮ ,,Vindesta"
Juridinio asmens kodas: 164287012
Telefono numeris: +37064585021
El. paštas: bargalis@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-03-23 iki 2023-04-03
Pirkimo vertė (be PVM): 16000 EUR


N.Stanienės IĮ ,,Vindesta” – Saulės elektrinės darbų pirkimas

Atnaujintas pirkimas (toliau - pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis, LR Aplikos ministro 2010-09-14 įsakymu patvirtintu Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro, apklausos sąlygos su reikiamais pirkimo pasiūlymo dokumentais

Salygos-fotovoltines-pirkimui-Vindesta-1.3.pdf