Publikuojamas nuo: 2023-04-03 iki 2023-04-04

Juridinis asmens pavadinimas: N.Stanienės IĮ ,,Vindesta"
Juridinio asmens kodas: 164287012
Telefono numeris: +37064585021
El. paštas: bargalis@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-04-03 iki 2023-04-04
Pirkimo vertė (be PVM): 16000 EUR


N.Stanienės IĮ ,,Vindesta” skelbia, kad nutraukia konkursą – ,,Vindesta Saulės elektrinė”

PRANEŠIMAS DĖL PIRKIMO NUTRAUKIMO N.Stanienės ĮI ,,Vindesta“ vykdo projektą „Vindesta Saulės elektrinė“ Atsižvelgiant 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai Pareiškėjas nėra perkančioji organizacija;" (toliau - Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Tvarkos aprašu (Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15): Punktas „13 (prim1). Pareiškėjas privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų per Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos valdomą elektroninę sistemą, skirtą neperkančiųjų organizacijų pirkimams, jeigu per ją galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka Pareiškėjo poreikius ir jis negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas lėšas. Pareiškėjas privalo motyvuoti sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą su kitais pirkimo dokumentais.“ Įsigyjančioji organizacija informuoja, kad nutraukia: SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS IR ĮRENGIMO ANT PASTATO STOGO ERLOS g. 1 , JUODUPĖNŲ km. KRETINGOS r., DARBŲ PIRKIMĄ apklausos būdu, per APVA skelbimų sistemą. Pirkimo procedūra bus organizuojama iš naujo per Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos valdomą elektroninę sistemą, skirtą neperkančiųjų organizacijų pirkimams

Paskelbimsa-del-konkurso-nutraukimo-2.pdf