Publikuojamas nuo: 2022-07-15 iki 2022-07-28

Juridinis asmens pavadinimas: Ūkininkas Saulius Galvonas
Juridinio asmens kodas: 6466086
Telefono numeris: +37061236771
El. paštas: eleonora.taujenai@gmail.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-15 iki 2022-07-28
Pirkimo vertė (be PVM): 140000 EUR


Nauja, nenaudota juostinė sėjamoji

Ūkininkas Saulius Galvonas, įgyvendindamas projektą “S. Galvono ūkio plėtra”, skelbia konkursą ir numato įsigyti juostinę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ (aktuali redakcija). Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Saulius Galvonas tel. +37061236771, el. paštas: eleonora.taujenai@gmail.com.

Pirkimo-dokumentai-juostine-sejamoji-f-1.pdf