Publikuojamas nuo: 2024-03-13 iki 2024-03-28

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Menesa“
Juridinio asmens kodas: 300623452
Telefono numeris: +370 656 72239
El. paštas: darius@menesa.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-03-13 iki 2024-03-28
Pirkimo vertė (be PVM): 172240.30 EUR


NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO DZŪKŲ G. 38 A, VILNIUS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo objektas – Negyvenamosios paskirties pastato Dzūkų g. 38 A, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai (toliau – Darbai), kurie detalizuoti techninėje specifikacijoje, pateiktoje šių Konkurso sąlygų priede Nr. 1. Pridedamos konkurso sąlygos su priedais.

Konkurso-salygos-ir-techninis-projektas_-FINAL-2024-03-13.pdf