Publikuojamas nuo: 2023-01-09 iki 2023-01-27

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "NEO GROUP"
Juridinio asmens kodas: 126142011
Telefono numeris: +37046466710
El. paštas: dite.norvile@neogroup.eu
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-01-09 iki 2023-01-27
Pirkimo vertė (be PVM): 2036000 EUR


PILNAI ĮRENGTŲ IR VEIKIANČIŲ 2×250 kW ORGANINIO RENKINO CIKLO (ORC) ĮRENGINIŲ PIRKIMAS

UAB „NEO GROUP“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Dviejų 250 kW galios ORC įrenginių diegimas įmonėje UAB „NEO GROUP“ (Nr. BL-AM-IKM01-0017) (toliau vadinamas – Projektu), bendrai finansuojamą Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti organinio Renkino ciklo (ORC) įrenginį (toliau – ORC įrenginys) gamybos proceso metu susidarančio technologinio vandens garo šiluminės energijos utilizavimui gaminant elektros energiją. Projekto metu bus vykdomi tokie darbai: reikiamos įrangos parinkimo, tiekimo, projektavimo, statybos montavimo, prijungimo, paleidimo-derinimo darbai (toliau – Darbai), t.y. visi darbai, kurie būtini, kad ORC įrenginys saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų suprojektuotas, sumontuotas, prijungtas prie Pirkėjo pastato vidaus elektros tinklo (toliau bendrai vadinami – Pirkimo objektas).

2023-01-06-NEO-GROUP-Pirkimu-salygos-250kW-ORC_su-priedais_prijung.sal_..pdf