Publikuojamas nuo: 2022-07-14 iki 2022-07-27

Juridinis asmens pavadinimas: AB „Akmenės cementas"
Juridinio asmens kodas: 153009143
Telefono numeris: 842558315
El. paštas: egle.jankauskiene@cementas.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-14 iki 2022-07-27
Pirkimo vertė (be PVM): 522379635 EUR


RANGOS DARBŲ PAGAL PROJEKTĄ „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (UNIK. NR. 4400-2674-8507) KAPITALINIO REMONTO J. DALINKEVIČIAUS G. 2, NAUJOJI AKMENĖ PROJEKTAS“ PIRKIMAS

AB „Akmenės cementas“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „CO2 išmetimų mažinimas pakeičiant iškastinį kurą alternatyviu“, numato įsigyti: rangos darbus pagal projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, kitos paskirties inžinerinio statinio (unik. nr. 4400-2674-8507) kapitalinio remonto J. Dalinkevičiaus g. 2, Naujoji Akmenė projektas“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas APVA skelbimų skiltyje www.apva.lt 2022 m. liepos 14 d. Skelbimas apie Pirkimą taip pat paskelbtas ir yra vykdomas viešųjų pirkimų platformos „Mercell“ priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. liepos 27 d., 09:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), jį pateikiant viešųjų pirkimų platformos „Mercell“ priemonėmis.