Publikuojamas nuo: 2023-04-03 iki 2023-04-17

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Nordnix“
Juridinio asmens kodas: 134101758
Telefono numeris: +370 682 47100
El. paštas: info@nordnix.eu
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-04-03 iki 2023-04-17
Pirkimo vertė (be PVM): 665000.00 EUR


ŠALDYMO SISTEMOS ĮRANGOS PIRKIMAS

UAB „Nordnix“ įgyvendindama projektą Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas UAB Nordnix veikloje, Nr. KK-AM-J03-0008, pagal priemonę „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis siekia įsigyti šaldymo sistemos įrangą, įskaitant montavimo ir prijungimo darbus.2.4. Šaldymo sistemos įranga turi būti patiekta, sumontuota ir prijungta ne vėliau nei per 8 mėn. nuo pirkimo sutarties tarp Pirkėjo ir Tiekėjo pasirašymo dienos.

2023-04-03-Pirkimo-salygos_saldymo-kameru-modernizavimas_f.pdf