Publikuojamas nuo: 2022-12-07 iki 2022-12-20

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Julsa“
Juridinio asmens kodas: 301492746
Telefono numeris: +37068770288
El. paštas: julius.ruzgas@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-12-07 iki 2022-12-20
Pirkimo vertė (be PVM): 197000 EUR


SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

UAB „Julsa“, įgyvendindama projektą pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, numato įsigyti: naujos, nenaudotos saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ir pridavimo darbus. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros internetiniame puslapyje www.apva.lt skiltyje „Skelbimai“. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus Julius Ruzgas, el. paštas: julius.ruzgas@gmail.com, tel. Nr. +370 68770288.

Pirkimo-dokumentai-UAB-Julsa.pdf