Publikuojamas nuo: 2024-04-05 iki 2024-04-26

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „IKEA Industry Lietuva“
Juridinio asmens kodas: 165746963
Telefono numeris: Aurimas Naujalis +370610 39798
El. paštas: aurimas.naujalis@inter.ikea.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-04-05 iki 2024-04-26
Pirkimo vertė (be PVM): 2976600 EUR


Saulės jėgainė ir jos montavimo darbai

Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išduotas sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, leidimų gavimu (išskyrus atvejus kai leidimus turi gauti pats Pirkėjas), stogo dangos paviršiaus paruošimu, saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės jėgainės paleidimo, derinimo ir pridavimo darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimu, techninės priežiūros (aptarnavimo), saugos paslaugas. Pirkimo objekto įrengimo vieta: Gedimino g. 1, LT-69401 Kazlų Rūda, Lietuvos Respublika. Atliktiems saulės jėgainės įrengimo ir montavimo darbams taikoma 3 metų garantija.

Konkurso-salygos-ir-priedai.pdf