Publikuojamas nuo: 2024-04-05 iki 2024-04-26

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „IKEA Industry Lietuva“
Juridinio asmens kodas: 165746963
Telefono numeris: Aurimas Naujalis +370610 39798
El. paštas: aurimas.naujalis@inter.ikea.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-04-05 iki 2024-04-26
Pirkimo vertė (be PVM): 2976600 EUR


Saulės jėgainė ir jos montavimo darbai

Tikslinamas Konkurso sąlygų, paskelbtų 2024-04-05, 3.2 punktas, dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo, kai pasiūlymą teikia subjektų grupė. Minėtas punktas tikslinamas taip: 3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.2. – 3.1.5. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.1. ir 3.1.6. – 3.1.10. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

Konkurso-salygos-2024-04-17.pdf