Publikuojamas nuo: 2023-08-25 iki 2023-12-05

Juridinis asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva"
Juridinio asmens kodas: 166451720
Telefono numeris: +37068228816
El. paštas: zara.jasinskiene@orlenlietuva.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-08-25 iki 2023-12-05
Pirkimo vertė (be PVM): 37000000.00 EUR


Saulės jėgainių SE-1, SE-2, SE-3, SE-4, kurių numatoma bendra instaliuota galia sieks 41,9 MW įrengimas Akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“, apimantis projektavimą, įrangos pirkimą ir montavimą

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ skelbia išankstinę informaciją apie numatomą viešąjį pirkimą. Mažeikių rajone įsikūrusi naftos perdirbimo produktų gamykla, valdoma akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“, šių metų 34-ąją savaitę, įgyvendindama projektą „ORLEN Lietuva saulės elektrinės diegimo projektas“ (projekto Nr. MF-EIMIN-ATLAEI01-0012), planuoja paskelbti viešą pirkimo konkursą Nr. OL/2/000792/23 pavadinimu „Saulės elektrinių SE-1, SE-2, SE-3, SE-4 AB „ORLEN Lietuva“ teritorijoje Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. statybos projektas / Installation of Solar Power Plants SE-1, SE-2, SE-3, SE-4 at Public Company ORLEN Lietuva, Mažeikių st.75, Juodeikiai village, LT-89453, Mažeikiai District Municipality, Lithuania“ (toliau – konkursas). Konkurse nurodyto projekto tikslas – mažinti įmonės veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekį, įdiegiant saulės elektrinių parką ORLEN Lietuva teritorijoje. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas iki 2023 m. gruodžio 05 d. 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) konkurso sąlygose numatyta tvarka (pastaba: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ pasilieka teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą). Konkursas bus vykdomas ORLEN grupės įmonių elektroninėje pirkimų sistemoje CONNECT. Konkursą rasite paieškos laukelyje įvedę konkurso numerį: OL/2/000792/23. Išsamesnę informaciją apie elektroninę pirkimų sistemą CONNECT galite rasti internetinėje svetainėje adresu: https://connect.orlen.pl. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi Lietuvos įmonė, viena iš didžiausių šalies mokesčių mokėtojų, taip pat tarp lyderių pagal eksportuojamos produkcijos kiekius. Nuo 2006 m. ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. ORLEN Lietuva inf.