Publikuojamas nuo: 2022-10-17 iki 2023-07-17

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Norac"
Juridinio asmens kodas: 300544282
Telefono numeris: +370 610 61692
El. paštas: vsi@norac.no
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-10-17 iki 2023-07-17
Pirkimo vertė (be PVM): 500000 EUR


ŠILDYMO SISTEMOS ŠILUMOS SIURBLIAIS ORAS – VANDUO ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

UAB „Norac“ (toliau – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „UAB Norac pastato Pramonės g. 3D, Panevėžio m. sav. dujinio šildymo sistemos pakeitimas šilumos siurblių oras - vanduo sistema“, numato įsigyti: šilumos siurblių oras - vanduo sistemos įrangą ir montavimo darbus ir skelbia atvirą konkursą. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai Pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

UAB-Norac-Konkurso-salygos.-Silumos-siurbliai..pdf