Publikuojamas nuo: 2024-05-20 iki 2024-05-27

Juridinis asmens pavadinimas: MB "Traukos slėnis"
Juridinio asmens kodas: 303179846
Telefono numeris: +37062286167
El. paštas: traukosslenis@gmail.com
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Paslaugos
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-05-20 iki 2024-05-27
Pirkimo vertė (be PVM): 33473.52 EUR


Šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemos modernizavimas

Ieškome šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemos modernizavimo medžiagų ir rangos darbų tiekėjo projektui: "ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO ANYKŠČIŲ M.SAV., DARIAUS IR GIRĖNO G. 8 STATYBOS PROJEKTAS", kurio dalis išlaidų finansuojamos pagal APVA priemonę "Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas 2022-12 Nr. KK-AM-JPA01-0015". Rangos darbų ir medžiagų pirkimas bus atliekamas konkurso būdu pagal 2010 m. rugsėjo 14 d. Nr. D1-762 įsakymą "DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ IR NĖRA PERKANTIEJI SUBJEKTAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITIES PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ, ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO". Projekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO ANYKŠČIŲ M.SAV., DARIAUS IR GIRĖNO G. 8 STATYBOS PROJEKTAS Miestas: Anykščiai Gatvė: Dariaus ir Girėno Namo numeris: 8 Unikalus pastato, kuriame įgyvendinamas projektas numeris: 3493-1000-1215 Trumpas projekto aprašymas: Planuojamas pastato kapitalinis remontas, kuriuo siekiama pakelti pastato energinio naudingumo klasę iki B ir sutaupyti ne mažiau kaip 40 proc. skaičiuojamosios šiluminės energijos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti. Pastatas taps patrauklus Anykščių miesto verslininkams ir įsitrauks į bendrą miesto teritoriją kaip funkcionuojantis traukos centras pačioje Anykščių miesto širdyje. Atnaujinus pastatą, vieta taps patraukli ne tik miesto gyventojams, bet ir į jį atvykstantiems svečiams. Duomenys apie esamą situaciją: Esama pastato energinio naudingumo klasė - F, skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 466.79 kWh/m2/m. Suvartojamas elektros energijos kiekis siekia iki 1000 kWh per mėn., įvado galia - 35 kW. Šiuo metu pastatas yra naudojamas įvairios technikos ir medžiagų sandėliavimui. Informacija apie planuojamas diegti įrenginį/priemonę: Planuojamas pilnas pastato fasado, stogo, grindų ir cokolio apšildymas, naujų energergiškai efektyvesnių pertvarų tarp patalpų įrengimas, langų, vartų, durų į pastatą ploto sumažinimas ir keitimas naujais labiau energiškai efektyviais, šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimas. Tiekėjams keliami minimalūs techniniai reikalavimai: monė dirbanti ne trumpiau kaip metus; įmonė yra atlikusi daugiau kaip vieną pastato šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemos modernizavimo projektą; žemiau nurodytų medžiagų pristatymo ir rangos darbų atlikimas per 5 mėn. nuo rangos darbų sutarties pasirašymo datos; visa perkama įranga ir medžiagos turi atitikti: Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/TOgvYBgwnJ); Vietos sąlygos vykdant rangos darbus: suteikiama prieiga prie elektros energijos šaltinio; nesuteikiama prieiga prie vandens prisijungimo; nesuteikiama prieiga prie nuotekų prisijungimo; Pirkimo objektas - oras - oras šilumos siurblių, rekuperatorių įrengimo darbai su medžiagomis nurodyti žemiau: 1. PASTATAS 01 (Pagal pateiktą TDP SA dalį). Visų PASTATAS 01 atskirų patalpų (K-01, K-02, K-03, K-04, K-05) šildymui, vėdinimui reikalingų medžiagų ir darbų sąmata. Techninis darbo projektas (TDP SA.pdf) su visomis detalėmis kainos paskaičiavimui (su medžiagomis) pridėtas šio laiško prieduose. Pasiūlymą pateikti MB "Traukos slėnis" atsakant į šį elektroninį laišką.

TDP-SA-PASTATAS-01-1.pdf