Publikuojamas nuo: 2023-05-05 iki 2023-06-02

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Ukmergės pramonės parkas“
Juridinio asmens kodas: 111798860
Telefono numeris: +370 687 44155
El. paštas: tiv@stansefabrikken.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-05-05 iki 2023-06-02
Pirkimo vertė (be PVM): 95000 EUR


Šiluminės energijos atgavimo įranga

UAB „Ukmergės pramonės parkas“, Pašilės g. 10, LT-20194 Ukmergė; įm. kodas 111798860, įgyvendindama projektą „Investicijos į šiluminės energijos atgavimą, siekiant sumažinti iškastinio kuro naudojimą UAB „Ukmergės pramonės parkas“, projekto Nr. BL-AM-IKM01-0060, perka šiluminės energijos atgavimo įrangą, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje („Žaliasis pirkimas“). Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: administracijos vadovė Tatjana Ivanauskienė; tel.: +370 687 44155; elektroninis paštas: tiv@stansefabrikken.lt; UAB „Ukmergės pramonės parkas“, Pašilės g. 10, LT-20194 Ukmergė. Pasiūlymai iki 2023 m. birželio mėn. 2 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) turi būti pateikti el. paštu: tiv@stansefabrikken.lt arba atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu UAB „Ukmergės pramonės parkas“, Pašilės g. 10, LT-20194 Ukmergė.

Konkurso-salygos-UAB-Ukmerges-pramones-parkas-2023-05-05.pdf