Publikuojamas nuo: 2023-10-06 iki 2023-10-19

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „AirInn Vilnius“
Juridinio asmens kodas: 302631825
Telefono numeris: +370 685 72382
El. paštas: k.knezius@taemgroup.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-10-06 iki 2023-10-19
Pirkimo vertė (be PVM): 86128.65 EUR


Šilumos punkto ir šildymo sistemos įrenginių (1 komplektas) pirkimas

UAB „AirInn Vilnius“ vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą „UAB „AirInn Vilnius“ energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“ (paraiškos Nr. KK-AM-J03-0034), dėl kurio dalinio finansavimo yra pateikta paraiška pagal Klimato kaitos programos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašu patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ patvirtintą priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“. Pirkimo objektas – šilumos punkto ir šildymo sistemos įrenginiai (1 komplektas), kurių kiekiai (apimtis) ir savybės nustatytos pirkimo sąlygose pateiktoje techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

Konkurso-salygos_AirVilnius_sildymo-sistema.docx