Publikuojamas nuo: 2023-11-14 iki 2023-11-27

Juridinis asmens pavadinimas: AB „Pieno žvaigždės“
Juridinio asmens kodas: 124665536
Telefono numeris: +370 678 19482
El. paštas: m.straukas@pienozvaigzdes.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-11-14 iki 2023-11-27
Pirkimo vertė (be PVM): 400000 EUR


Šilumos rekuperavimo įranga

AB „Pieno žvaigždės“, Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius; įm. kodas 124665536, įgyvendindama projektą „Iškastinio kuro vartojimo bei oro taršos mažinimas AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Pasvalio sūrinė“ vykdomoje veikloje“, projekto Nr. BL-AM-IKM01-0054, perka šilumos rekuperavimo įrangą, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje („Žaliasis pirkimas“). Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Pasvalio sūrinė“ generalinis direktorius Martynas Straukas, tel.: +370 678 19482; elektroninis paštas: m.straukas@pienozvaigzdes.lt. Pasiūlymai iki 2023 m. lapkričio mėn. 27 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) turi būti pateikti el. paštu: m.straukas@pienozvaigzdes.lt arba atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu AB "Pieno žvaigždės" fil. Pasvalio sūrinė, Mūšos g. 14, LT-39104 Pasvalys.

TERMS-AND-CONDITIONS-OF-THE-TENDER-ENG-LT-AB-Pieno-zvaigzdes-2023-11-14.pdf