Publikuojamas nuo: 2024-02-05 iki 2024-02-19

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Rasa"
Juridinio asmens kodas: 140032455
Telefono numeris: +370 676 92024
El. paštas: skalbykla.rasa@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-02-05 iki 2024-02-19
Pirkimo vertė (be PVM): 783000 EUR


Technologinė skalbimo linija (patikslintos konkurso sąlygos)

Perkamos prekės – technologinė skalbimo linija (1 vnt.), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama tik nauja (nenaudota) įranga. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui. Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui ne vėliau kaip per 24 savaites nuo sutarties pasirašymo datos. Šalims sutarus, Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Prekių pristatymo vieta – UAB „Rasa“, Mokyklos g. 4A, LT-97243, Kurmaičių k. Kretingos raj.

Pirkimo-salygos_Rasa_tech_skalbimo_linija_0205v2.pdf