Publikuojamas nuo: 2022-07-12 iki 2022-07-26

Juridinis asmens pavadinimas: Ramūnas Mačiulis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 869816061
El. paštas: vizijos555@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-12 iki 2022-07-26
Pirkimo vertė (be PVM): 135000 EUR


TIESIOGINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkas Ramūnas Mačiulis, įgyvendindamas projektą “Investicijos skatinančios tiesioginę sėja R. Mačiulio ūkyje”, skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Ramūnas Mačiulis tel. +37069816061, el. paštas: vizijos555@gmail.com, adredas 10, Dijokiškių mstl., Jonavos raj. sav., Lietuva.

2207_kvietimas_Maciulis.docx