Publikuojamas nuo: 2022-07-26 iki 2022-08-08

Juridinis asmens pavadinimas: Ričardas Abakanavičius
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: 861578957
El. paštas: abakanavicius@gmai.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-26 iki 2022-08-08
Pirkimo vertė (be PVM): 91300 EUR


Tiesioginė sėjamoji

Ūkininkas Ričardas Abakanavičius, įgyvendindamas projektą ,,Energetiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje'', skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ministro 2010 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu ,,Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu" su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Asmuo palaikantis tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Ričardas Abakanavičius, tel. +37061578957, el. paštas: abakanavicius@gmail.com

listing_1658756848_742256.pdf