Publikuojamas nuo: 2022-07-12 iki 2022-07-26

Juridinis asmens pavadinimas: Dalia Urbonavičienė
Juridinio asmens kodas: 4**********
Telefono numeris: 868603119
El. paštas: d.urbonaviciene9@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-12 iki 2022-07-26
Pirkimo vertė (be PVM): 95900 EUR


TIESIOGINĖ SĖJAMOJI

Ūkininkė Dalia Urbonavičienė, įgyvendindamas projektą “Energetiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų technologijų diegimas D. Urbonavičienės ūkyje”, skelbia konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Dalia Urbonavičienė tel. +37068603119, el. paštas: d.urbonaviciene9@gmail.com, D.Rudzinsko 4-6, Akademija Kėdainių raj.

2207_kvietimas_Urbonaviciene.docx