Publikuojamas nuo: 2022-07-29 iki 2022-08-15

Juridinis asmens pavadinimas: Dovydas Greviškis
Juridinio asmens kodas: 3**********
Telefono numeris: +37063015627
El. paštas: dovydas.greviskis@gmail.com
Finansavimo programa: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-29 iki 2022-08-15
Pirkimo vertė (be PVM): 103000 EUR


TIESIOGINĖS SĖJAMOSIOS 1 VNT

Ūkininkas Dovydas Greviškis įgyvendindama projektą “ENERGIŠKAI EFEKYUVIŲ IR KLIMATUI PALANKIŲ INVESTICIJŲ , SKAITANT TAIKYTI TIESIOGINĘ SĖJĄ ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOJE", skelbia žaliajį konkursą ir numato įsigyti tiesioginę sėjamąją. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu „Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimo vykdymo tvarkos aprašu“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Dovydas Greviškis , tel +37063015627, el paštas dovydas.greviskis@gmail.com

listing_1659019285_761205.pdf